Doświadczenie

Posiadamy doświadczenie i wiedzę w następujących branżach:

  •  Browarnictwo (transport surowców, warzelnia, fermentacja, drożdzownia, filtracja, układy HGB, Aldox, stacja BBT, chłodnictwo, pasteryzatory, stacje mycia)
  • Cukrownictwo (transport buraka, piec wapienny i wapniarnia, kotłownia, dyfuzja korytowa oraz wieżowa, defekosaturacja, prasy błota, filtry GP oraz Diastar, wyparka, sewkencer wirówek I prod., suszarnia cukru, transport cukru, pakownia)
  • Gospodarka wodno-ściekowa (ujecia wody, pompownie, oczyszczalnie)
  • Kruszywa (linie kruszenia, załadunek wagonów)
  • Produkcja soków i przecierów
  • Przemysł gumowy (maszyny bieżne do testów opon)
  • Przemysł tytoniowy

Komentowanie jest wyłączone