Posiadamy doświadczenie i wiedzę

w następujących branżach:

Browarnictwo

transport surowców, warzelnia, fermentacja, drożdzownia, filtracja, układy HGB, Aldox, stacja BBT, chłodnictwo, pasteryzatory, stacje mycia

Cukrownictwo 

Transport buraka, piec wapienny i wapniarnia, kotłownia, dyfuzja korytowa oraz wieżowa, defekosaturacja, prasy błota, filtry GP oraz Diastar, wyparka, sekwencer wirówek I prod., suszarnia cukru, transport cukru, pakownia

Gospodarka wodno-ściekowa

Ujęcia wody, pompownie, oczyszczalnie

Kruszywa

Linie kruszenia, załadunek wagonów

Produkcja soków i przecierów

Przemysł gumowy 

Maszyny bieżne do testów opon

Przemysł tytoniowy